Login 
June 2, 2019    -    June 8, 2019 (Week 23)
Public Access


Category:
Category: All

 

Sun
Jun 2

Mon
Jun 3

Tue
Jun 4

Wed
Jun 5

Thu
Jun 6

Fri
Jun 7

Sat
Jun 8

          * SOAR
* SOAR
* Student Payroll Timecards Due
 
7:00am              
8:00am 8:00am» Mass
        8:30am» National Day of Service Parking


10:00am» Admissions Meeting
10:00am» Admissions Visit
4:00pm» Grafstein-Konen Wedding
 
9:00am       9:00am» Caren Bendes Meeting

10:00am» Admissions Meeting
10:00am» Admissions Visit
  9:00am» CSE Boost Class

10:00am» Covenant House Michigan open House Parking
1:00pm» Gwinn- Prendergast Wedding Parking


3:00pm» Grafstein-Konen Wedding Parking
10:00am 10:30am» Mass
10:00am» Admissions Visit
10:30am» Admissions Meeting
   
11:00am 11:15am» ISO Meeting
 
12:00pm      
1:00pm     1:00pm» NJSLC Meeting
  1:00pm» PAS 5300 Class

2:00pm» SOAR
2:00pm   2:00pm» Admissions Visits
2:00pm» Admissions Visits
3:00pm    
4:00pm            
5:00pm           5:00pm» Gwinn - Prendergast Wedding
 
6:00pm   6:30pm» NJSLC Meeting
6:00pm» CSE Boost Class
  6:00pm» Gathering of Mercy University Campus Ministers
   
7:00pm        
8:00pm            
9:00pm